Aktuality

Vytvorené: 26. december. 2018
Toto je zhrnutie tohto testovacieho článku. Tento text sa zobrazí vo výpise na stránke Aktuality.
Vytvorené: 16. január. 2015
Oznámenie o schválení NFP v rámci Opatrenia 19 Podpora na miestny rozvoj v rámci iniciatívy LEADER, podopatrenie 19.1 Prípravná podpora