Počet obyvateľov 32 057
Rozloha 425,7 Km2
Hustota obyvateľstva 75,3  obyv. na km2
Počet obcí 10
- z toho mestá 1
Počet obyvateľov najväčšej obce  - Podbrezová a mesto Brezno
Administratívne zaradenie – okres/y Okres Brezno
Administratívne zaradenie – kraj/e Banskobystrický kraj

Počet obcí zaradených do pólov rastu Kohézne póly rastu mimo záujmového územia inovačných pólov rastu: Nemecká, Podbrezová, Predajná. Obce podporované z EAFRD mimo záujmového územia inovačných pólov, nie sú pólmi rastu: Dolná Lehota, Horná Lehota, Jasenie, Mýto pod Ďumbierom, Bystrá, Ráztoka, Jarabá