Miestna akčná skupina Chopok-juh

MAS Chopok – Juh prostredníctvom aktivít dosiahne zlepšenie ekonomických a sociálnych podmienok obyvateľov vo vidieckom priestore. Územie bude pariť medzi ekonomicky stabilné s kvalitnou ponukou produktov vidieckeho cestovného ruchu, s rozvíjajúcim sa podnikateľských sektoroch z dôrazom na ochranu životného prostredia ako najväčšej devízy tohto územia. Zabezpečí sa zvyšovanie vzdelanosti, riešenie sociálnych otázok obyvateľov na vidieku, rozvíjanie zručností a schopností obyvateľov z ohľadom na tradície územia.

Opatrenia, ktoré chceme realizovať prístupom LEADER z Programu rozvoja vidieka SR – Os 4 Realizácia prístupu LEADER:

3.2 Podpora činností v oblasti rozvoja vidieckeho cestovného ruchu

3.3 Vzdelávanie a informovanie

3.4.1 Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo

3.4.2 Obnova a rozvoj obcí

4.2 Vykonávanie projektov spolupráce

4.3 Chod miestnej akčnej skupiny