MAS Chopok – Juh prostredníctvom aktivít dosiahne zlepšenie ekonomických a sociálnych podmienok obyvateľov vo vidieckom priestore. Územie bude pariť medzi ekonomicky stabilné s kvalitnou ponukou produktov vidieckeho cestovného ruchu, s rozvíjajúcim sa podnikateľských sektoroch z dôrazom na ochranu životného prostredia ako najväčšej devízy tohto územia. Zabezpečí sa zvyšovanie vzdelanosti, riešenie sociálnych otázok obyvateľov na vidieku, rozvíjanie zručností a schopností obyvateľov z ohľadom na tradície územia. 

Opatrenia, ktoré chceme realizovať prístupom LEADER z Programu rozvoja vidieka SR – Os 4 Realizácia prístupu LEADER: 

3.2 Podpora činností v oblasti rozvoja vidieckeho cestovného ruchu 
3.3 Vzdelávanie a informovanie 
3.4.1 Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo 
3.4.2 Obnova a rozvoj obcí 
4.2 Vykonávanie projektov spolupráce 
4.3 Chod miestnej akčnej skupiny