Kontakty

Miestna akčná skupina Chopok-juh

IČO: 45 020 205 Sídlo:

Miestna akčná skupina Chopok juh Obecný úrad, Mýto pod Ďumbierom 64 976 44

Kancelária MAS

Podbrezová - Lopej

Manažér Tel: 0948074741 / 0904607508 e-mail: manazment@maschopokjuh.eu

Účtovník Tel: 0908 920 139 e-mail: uctovnik@maschopokjuh.eu