Kontakty

Miestna akčná skupina Chopok-juh

IČO: 45 020 205 Sídlo:

Miestna akčná skupina Chopok juh Obecný úrad, Mýto pod Ďumbierom 64 976 44

Kancelária MAS

OcÚ Ráztoka

Ráztoka 124, 976 97 Ráztoka

Manažér Tel: 0948074741 / 0904607508 e-mail: manazment@maschopokjuh.eu

 

Predseda MAS

Elena Kordíková - 0915 150 601