Miestna akčná skupina Chopok-juh


IČO: 45 020 205
Sídlo:

Miestna akčná skupina Chopok juh
Obecný úrad, Mýto pod Ďumbierom 64
976 44

Kancelária MAS

OcÚ Ráztoka

Ráztoka 124, 976 97 Ráztoka

Manažér
Tel: 0904607508
e-mail: manazment@maschopokjuh.eu