Oznam o plánovanom uzavretí výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku

kód výzvy: IROP-CLLD-Q634-512-002

Miestna akčná skupina Chopok juh oznamuje žiadateľom, že z dôvodu nemožnosti realizácie projektov po hraničnom dátume ukončenia realizácie projektu uvedenom vo výzve plánuje uzavrieť výzvu dňa 29.12.2023. Po tomto termíne už nebude možné predkladať žiadosti o poskytnutie príspevku v rámci danej výzvy.

 

Oznam o plánovanom uzavretí výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku

kód výzvy: IROP-CLLD-Q634-511-001

Miestna akčná skupina Chopok juh oznamuje žiadateľom, že z dôvodu nemožnosti realizácie projektov po hraničnom dátume ukončenia realizácie projektu uvedenom vo výzve plánuje uzavrieť výzvu dňa 29.12.2023. Po tomto termíne už nebude možné predkladať žiadosti o poskytnutie príspevku v rámci danej výzvy.

 

Výzva IROP Výzva-Q634-512

Výzva IROP Vyzva-Q634-511

Výzva PRV MAS_071/6.4/4

Výzva PRV MAS_071/7.2/5

Výzva PRV MAS_071/7.4/5

 

Výzva na OH