Domov

Je viac než prirodzené, že aj Slovensko chce mať kvalitné životné prostredie, sebestačnosť vo všetkých komoditách environmentálne čistých potravín, ktoré budú prístupné v primeraných množstvách pre všetkých obyvateľov. Uvádzané hodnoty, ale aj istoty určitej nezávislosti od okolitého sveta v porovnaní s existujúcimi cenovými súťažami na slovenskom trhu, by mali byť pre záchranu nášho vidieka prioritné.

Characteristics of LAG, English 

Subscribe to Miestna akčná skupina Chopok-Juh RSS