Mas

Usmernenie v súvislosti s COVID-19

 

Je viac než prirodzené, že aj Slovensko chce mať kvalitné životné prostredie, sebestačnosť vo všetkých komoditách environmentálne čistých potravín, ktoré budú prístupné v primeraných množstvách pre všetkých obyvateľov.

Uvádzané hodnoty, ale aj istoty určitej nezávislosti od okolitého sveta v porovnaní s existujúcimi cenovými súťažami na slovenskom trhu, by mali byť pre záchranu nášho vidieka prioritné.