Oznámenie k uzatvoreniu výziev MAS (IROP)

 

Oznam o plánovanom uzavretí výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku

kód výzvy: IROP-CLLD-Q634-512-002

Miestna akčná skupina Chopok juh oznamuje žiadateľom, že z dôvodu nemožnosti realizácie projektov po hraničnom dátume ukončenia realizácie projektu uvedenom vo výzve plánuje uzavrieť výzvu dňa 29.12.2023. Po tomto termíne už nebude možné predkladať žiadosti o poskytnutie príspevku v rámci danej výzvy.

 

Oznam o plánovanom uzavretí výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku

kód výzvy: IROP-CLLD-Q634-511-001

Miestna akčná skupina Chopok juh oznamuje žiadateľom, že z dôvodu nemožnosti realizácie projektov po hraničnom dátume ukončenia realizácie projektu uvedenom vo výzve plánuje uzavrieť výzvu dňa 29.12.2023. Po tomto termíne už nebude možné predkladať žiadosti o poskytnutie príspevku v rámci danej výzvy.

 

Oznámenie k uzatvoreniu výziev MAS

 

Vzhľadom na skutočnosť, že dátum uzatvorenie výziev MAS pripadá na 29.08.2023, čo je deň pracovného pokoja, bude možné ŽoNFP odovzdať osobne, po telefonickej dohode v kancelárii MAS, Ráztoka 124, 976 97 Ráztoka, v čase od 14.00 do 21.00.

 

Ing. Miroslav Žabka, PhD. - Manažér MAS.

 

 

 

 

 

 

 

 

Usmernenie v súvislosti s COVID-19

 

Je viac než prirodzené, že aj Slovensko chce mať kvalitné životné prostredie, sebestačnosť vo všetkých komoditách environmentálne čistých potravín, ktoré budú prístupné v primeraných množstvách pre všetkých obyvateľov.

Uvádzané hodnoty, ale aj istoty určitej nezávislosti od okolitého sveta v porovnaní s existujúcimi cenovými súťažami na slovenskom trhu, by mali byť pre záchranu nášho vidieka prioritné.

Characteristics of LAG, English