Oznámenie k uzatvoreniu výziev MAS

 

Vzhľadom na skutočnosť, že dátum uzatvorenie výziev MAS pripadá na 29.08.2023, čo je deň pracovného pokoja, bude možné ŽoNFP odovzdať osobne, po telefonickej dohode v kancelárii MAS, Ráztoka 124, 976 97 Ráztoka, v čase od 14.00 do 21.00.

 

Ing. Miroslav Žabka, PhD. - Manažér MAS.

 

 

 

 

 

 

 

 

Usmernenie v súvislosti s COVID-19

 

Je viac než prirodzené, že aj Slovensko chce mať kvalitné životné prostredie, sebestačnosť vo všetkých komoditách environmentálne čistých potravín, ktoré budú prístupné v primeraných množstvách pre všetkých obyvateľov.

Uvádzané hodnoty, ale aj istoty určitej nezávislosti od okolitého sveta v porovnaní s existujúcimi cenovými súťažami na slovenskom trhu, by mali byť pre záchranu nášho vidieka prioritné.

Characteristics of LAG, English