Miestna akčná skupina Chopok juh zverejnila výzvu pre Odborných hodnotiteľov pre projekty PRV.

 

V prípade záujmu o zaradenie medzi OH, prosím postupujte v zmysle Výzvy.