Plánované výzvy

Na plánovaní výziev pre programové obdobie 2014 - 2020 sa bude pracovať po pridelení štatútu MAS.